TECNADE is an Italian society that produces a vast range of adhesives and sealants technologically advanced, mainly oriented to the industrial use. The society is born over 30 years ago, in the area of the center in Milan, with the purpose to furnish adhesive and sealing of elevated qualitative standard to every industrial user guaranteeing reliability and services. Everything this thanks to our knowledge, high quality of our technicians and a group of extremely motivated job. And' is tried that our anaerobic products, cianoacrylates, UV adhesives are to the more qualitative high-level and largely accepted by a lot of societies leader of the market. We have submitted besides our products to tests at international corporate body that have certified them and approved for specific applications. The experience and the technical support assure personalized solutions, in conformity to every productive demands. Investments are destined to research and development for satisfy every new application of the market.

gallery/img13001731

TECNADE, özellikle endüstriyel kullanıma yönelik, teknolojik olarak gelişmiş, çok çeşitli yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünleri üreten bir İtalyan topluluğuduR. 30 yıldan daha uzun bir süre önce, Milan'ın merkez bölgesinde doğmuş, her bir endüstriyel kullanıcıya, güvenilirliği ve hizmetleri garanti eden yüksek kalitedeki standardı yapıştırıcı ve sızdırmazlık sağlamak amacıyla doğmuştur. Her şey, bilgimiz, teknisyenlerimizin kalitesi ve son derece motive olmuş bir iş grubu sayesinde. Ve 'anaerobik ürünlerimiz, siyanoakrilatlar, UV yapıştırıcılarımızın daha kalitatif ve daha çok pazar lideri olan birçok sektör lideri tarafından kabul edilir. Ürünlerimizin yanı sıra, sertifikalandırılmış ve belirli başvurular için onaylanmış uluslararası kurumlarda yapılan testlere de başvurduk. Tecrübe ve teknik destek, her verimli talep doğrultusunda, kişiselleştirilmiş çözümler sunar. Yatırımlar, pazarın her yeni uygulamasını karşılamak için araştırma ve geliştirmeye yöneliktir.

gallery/logo tecnade2